Jóga pro MĚ znamená ...

 • cestu k sobě, odlupování jednotlivých slupek našeho nevědomí, práci na sobě, jak na tělesné úrovni, tak na mentální a duchovní
 • jednotu těla, mysli a ducha
 • poznávání sebe sama a druhých lidí skrze praktikování jógových ásán, dechových a očistných technik, relaxačních technik
 • nenásilí
 • nesoupeření, respekt k sobě a k druhým lidem a všem živým bytostem, k přírodě, k naší planetě
 • hluboký vnitřní klid, pocit přítomného okamžiku, nehodnocení, neubližování a nadhled

Cvičíme tyto druhy jógy a cvičení ...

 • Jóga
  V původním významu znamená jho (spojení), znamená obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (Brahman) . Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout. Nejstarší zmínky o józe pocházejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.) jako o asketických praktikách světců. V upanišadách se mluví o způsobech meditace a uctívání, které pochází z let kolem 900 př. n. l. Nejznámější zmínky o józe pocházejí z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l.).
 • Powerjóga
  Je dynamická, silová forma jógy. Jako taková vznikla v USA v druhé polovině 90. let. Power jóga je zjednodušeně řečeno spojením klasické jógy s aerobními aktivitami, jako byl tehdy velice populární aerobic. Tím se získala pohybová aktivita, která odbourávala stres a zároveň formovala a zeštíhlovala postavu. Jaké jsou hlavní rozdíly v porovnání s klasickou jógou? Nejzásadnější bude celková rychlost prováděných ásan. V power józe nejde ani tak o dokonalé prodýchání jednotlivých pozic, jako o dynamický a zároveň plynulý přechod z jedné pozice do druhé. Není zde ale pevně stanovena sada cviků, proto se hodiny liší v závislosti na cvičitelích a jejich preferencích.
 • Dětská jóga
  Spočívá v cvičení jógových ásan a rehabilitačních cviků s pomocí různých pomůcek, jógových karet, míčků, snaží se o správné držení těla u dětí, o rozvoj vnímání a vyjadřování dětských pocitů, o vyjádření dětské kreativity, může pomoci bojovat proti plochým nohám, skolióze páteři, koktavosti u dětí, učí děti vnímat sebe sama, nesoutěžit.
 • Hatha jóga
  Je specifický systém jógy jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla), pranájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli). Tento systém jógy, znám pod názvem Radža jóga (královská jóga pevné vůle a sebekázně), založil Swatmarama Yogin, indický jogín a mudrc z 15. století, který je také původním autorem spisu "Hatha Yoga Pradipika". Cílem Hatha jógy je očista těla a ducha podle těch samých principů, které popisuje Pataňdžali ve svých Jóga sútrách. Na Západě je Hatha jóga často spojována s filosofií jógy, jejíž podstatou je obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman), které vede k osvícení. Hlavním důvodem k praktikování Hatha jógy na Západěje zlepšení mentálního a fyzického zdraví.
 • Jin jóga
  Spojuje jogínskou a taostickou tradici a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Vzhledem k tomu je jin jóga pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie.
 • Ashtanga vinyasa jóga
  O ashtanga vinyasa józe se často říká, že je to jóga dechu. V této praxi není nic důležitějšího než dech, který vás provádí z pozice do pozice a pozice utváří. Pro mě je to také meditace v pohybu. Při pravidelné praxi a správném provedení ásany, zmizí prvotní úsilí potřebné k jejímu dosažení a pak zůstane pouze ticho v srdci.

 

 

 

 

yoga light studio - www.gijoga.cz - Gabriela Ingeli - jóga - poradenství - Kladno
© di 2022